Home

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

W przypadku problemów z logowaniem istnieje możliwość konsultacji ze szkolnym Administratorem (p. Bartłomiejem Kopińskim) w czasie spotkań i konsultacji dla rodziców.

Uwaga: dodatkowy termin konsultacji: 3 marca w godz. 15:30 - 16:30 w sali 24.

 

Harmonogram bezpłatnych konsultacji dla kandydatów do szkoły

Zapraszamy wszystkich kandydatów na bezpłatne konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych. Kandydaci do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego powinni przynieść swoje prace z rysunku, malarstwa i rzeźby.


Kliknij aby pobrać: Harmonogram konsultacji

 

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z Panem Jakubem Strzeleckim w dniach 2, 4 i 5 marca 2015 r. (poniedziałek, środa i czwartek) nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

PRZEKAŻ 1% podatku NASZĄ SZKOŁĘ

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy szkoły!

Po raz trzeci, prosimy o wsparcie naszych działań przekazując 1% na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu – szkoły wspierającej rozwój naszej utalentowanej młodzieży.

1% w nowych formularzach podatkowych

W formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 wprowadzono specjalne pole dotyczące przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.Podatnicy tak jak dotychczas chcąc wesprzeć wybraną organizację OPP będą podawać jej nazwę, numer KRS oraz wyliczać właściwą kwotę. Jednocześnie za pośrednictwem pola będą mogli przekazać organizacji dodatkowe informacje, zawierające na przykład sugestię odnośnie wykorzystania części podatku, czy dane kontaktowe.

Cel szczegółowy

1% 600000060402, Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu

Dziękuję w imieniu uczniów i własnym – B. Marczykowska

dyrektor szkoły

 

Regulaminy wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających

Zachęcamy rodziców uczniów klas objętych nową podstawą programową do zapoznania się z regulaminami wyboru zajęć rozszerzonych i modułowych.

 

REGULAMIN WYBORU UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAJĘĆ MODUŁOWYCH

REGULAMIN WYBORU PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO WŁOCH

Zapraszamy wszystkich uczestników wycieczki dydaktycznej do Włoch oraz ich rodziców na zebranie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 3 marca o godz. 16:30 na terenie szkoły (Al. Grzecznarowskiego 13).

Ze względu na wagę informacji przeznaczonych do przekazania oraz konieczność podpisania dokumentów prosimy o niezawodne przybycie!

Cezary Jędrzejewski
kierownik wycieczki

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl