Home

UWAGA RODZICE dowożący dzieci do szkoły samochodem

Informujemy, że zatrzymywanie się na wjeździe i w bramie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J.Korczaka oraz wzdłuż Al. Grzecznarowskiego jest zabronione.

Ostrzegamy o wzmożonej kontroli Policji i Straży Miejskiej.

Dyrekcja Szkoły

Radom, dn. 9.10.2014r

 

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

 

Kiermasz Prac Uczniów i Finisaż wystawy poplenerowej

Dnia 7 grudnia (niedziela) 2014r. o godzinie 16.00 w GALERII Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al. Grzecznarowskiego 13 odbędzie się FINISAŻ poplenerowej wystawy - KOSARZYSKA 2014r., uroczystości towarzyszyć będzie aukcja prac plastycznych zrealizowanych podczas pleneru.

 

W tym dniu zapraszamy również od godziny 15.00 na KIERMASZ PRAC UCZNIÓW, prace zostały zrealizowane w pracowniach rysunku, malarstwa i w pracowni tkaniny artystycznej.

 

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego.

Zajęcia z ceramiki z Panią Aleksandrą Dobrowolską w dniu 26 listopada 2014 r. (środa) zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.