Home

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z tkaniny artystycznej z p. Barbarą Jaśkiewicz -Kornacką w dniu 28 września 2016 r. (środa) nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Aliną Włodarz w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z tkaniny artystycznej z p. Barbarą Jaśkiewicz-Kornacką w dniu 28 września 2016 r. (środa) nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Plan zajęć szkoły plastycznej jacka malczewskiego na rok szkolny 2016/2017

UWAGA ZMIANA PLANU

Kliknij tu... aby pobrać plan zajęć popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2016/2017.

 

Przywracanie dostępu do e-Dziennika

Uwaga Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele. Przypominamy, że dla bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła do e-Dziennika co 30 dni! Niezmieniane przed dłuższy okres czasu hasło może wygasnąć automatycznie. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji Przywracanie dostępu do konta

Instrukcja logowania do e-Dziennika - Pobierz

W przypadku problemów z samodzielnym przywracaniem dostępu do konta, ze względu na procedury ochrony danych osobowych, osoba zainteresowana musi zgłosić się osobiście (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do administratora (p. Bartłomiej Kopiński lub p. Tomasz Kiliański) w celu sprawdzenia danych w głównym rejestrze radomskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą. Administratorzy pełnią dyżur podczas  konsultacji dla rodziców wg. kalendarza roku szkolnego. Następne konsultacje odbędą się: 6.09.2016, 25.10.2016, 22.11.2016, 13.12.2016, 3.01.2017, 7.03.2017, 4.04.2017, 25.04.2017, 13.06.2017 w sali 24.


Szkolni administratorzy ZSZO

 

Wykaz Podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników dla OSSP i LP na nadchodzący rok szkolny 2016/2017.

Kliknij tu... aby pobrać wykaz podręczników.

 

Listy kandydatów przyjętych do OSSP i LP w roku szkolnym 2016/2017

 

Lista kandydatów przyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych

 

Lista przyjętych do Liceum Plastycznego

 

MATURA 2016 100%

Matura 2016 to kolejny powód do dumy. Osiągnęliśmy 100% zdawalności i bardzo dobre wyniki.

Gratulujemy Absolwentom, Nauczycielom i Rodzicom!

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.