Home

UWAGA RODZICE dowożący dzieci do szkoły samochodem

Informujemy, że zatrzymywanie się na wjeździe i w bramie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J.Korczaka oraz wzdłuż Al. Grzecznarowskiego jest zabronione.

Ostrzegamy o wzmożonej kontroli Policji i Straży Miejskiej.

Dyrekcja Szkoły

Radom, dn. 9.10.2014r

 

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

 

2014.10.10 - Wernisaż i wręczenie nagród "Moje inspiracje twórczością Jacka Malczewskiego"

Dnia 10.10.2014r o godz. 12.00 w Galerii szkolnej odbył się wernisaż wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Moje inspiracje twórczością Jacka Malczewskiego”. Do konkursu zostały zaproszone dzieci i młodzież ze szkół radomskich i regionu radomskiego. Wpłynęło ponad 200 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Konkurs był zorganizowany we współpracy z ASP w Krakowie a w Jury konkursu zasiedli m.in. wykładowcy tej uczelni. Nagrody dla laureatów ufundowali- Burmistrz Miasta Zwolenia oraz prof. ASP w Krakowie pan Adam Brincken. Po uroczystym wręczeniu nagród goście zwiedzili szkołę oraz zostali zaproszeni przez przedstawiciela Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do bezpłatnego zapoznania się z ekspozycją poświęconą twórczości artysty.

wicedyrektor

Barbara Woźniak- Sołtyska

 

Galeria zdjęć z tego wydarzenia

Relacja i zdjęcia na stronie Domu Kultury w Zwoleniu

 

Regulamin VII ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Ekslibris"

Zapraszamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ekslibris". Tegoroczny temat to: „Antyczny pierwiastek – (chimery, meduzy, fauny, trytony) w twórczości Jacka Malczewskiego”.

W poniższym linku:

REGULAMIN "EKSLIBRIS"

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.