Home

Bezpłatny Kurs Przygotowawczy dla Kandydatów na rok 2016/2017

Kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach artystycznych przygotowujących do praktycznej części egzaminu wstępnego. Poniżej podajemy link do harmonogramu zajęć.

 

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KANDYDATÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I LICEUM PLASTYCZNEGO

 

Zapisy na zajęcia wyłącznie w godzinach od 10.00 do 14.00 (poniedziałek – piątek) sekretariat szkoły, tel. 48 340 28 38.


Na zajęcia z rysunku, malarstwa należy zabrać: blok rysunkowy A3, ołówki o różnej twardości, gumkę, naczynie na wodę, farby plakatowe, pędzle i obuwie na zmianę.
Na zajęcia z rzeźby należy zabrać: fartuch, blok A3, ołówki o różnej twardości i obuwie na zmianę.


Kandydaci do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego mogą na konsultacje przynieść do omówienia swoje prace z rysunku, malarstwa i rzeźby (prace plastyczne realizowane samodzielnie, mogą być w różnych technikach i materiałach).

 

KRYTERIA w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na rok 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

UCHWAŁA NR 260/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „W stylu Włoskim”

Organizator: E. Leclerc oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkurs skierowany do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych OSSP i LP oraz Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Konkurs rozstrzygnięto 18.05.2016r

 

Więcej…

 

(2016.05.17) Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie Oceanarium 3D.

Dziękujemy za wasze głosy. Jednocześnie informujemy, że uczniowie klasy 1 OSSP zostali laureatami I Nagrody w ogólnopolskim konkursie Prehistorycznego Oceanarium 3D. Wygraliśmy Tablicę Interaktywną dla naszej szkoły.

Niebawem udajemy się na wycieczkę do oceanarium i po odbiór nagrody :)

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu a Autorom "Dziennika Gadosława" GRATULUJEMY.

Opiekunowie: Agnieszka Kaszuba-Sambor i Bartłomiej Kopiński

 

Moja Przestrzeń - wystawa prac IV Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie

 

 

Pomoc w naborze elektronicznym

Konsultacje i pomoc w logowaniu się do systemu naboru elektronicznego dla kandydatów do Liceum Plastycznego, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego odbędą się w dniu 26 kwietnia 2016 roku w godz. 16:00 do 17:00 w sali 24 w siedzibie szkoły Al. Grzecznarowskiego 13.

 

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO ,,OSTERKARTEN"

I MIEJSCE: MIKOŁAJ BOCCHINO KLASA I KG KATOLICIE GIMNAZJUM
II MIEJSCE: DAWID MATYSIAK KLASA II B Publiczne Gimnazjum NR 6
III MIEJSCE DAWID MENDREK KLASA III OSSP ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
WYRÓŻNIENIA:
1. JULIA KOZERA PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 10
2. ZUZANNA MATYSIAK ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
3. MACIEJ BĄK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2
4. PAULINA CHOJNACKA PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2
5. NATALIA CZUBAK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Szczegółowe informacje o dokładnym terminie wystawy kartek wielkanocnych oraz wręczeniu nagród i dyplomów będę zamieszone w najbliższym czasie na stronie naszej szkoły.
Nauczyciele języka niemieckiego
Karolina Sieczkowska-Męzik
Agnieszka Kaszuba-Sambor
 

Przywracanie dostępu do e-Dziennika

Uwaga Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele. Przypominamy, że dla bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła do e-Dziennika co 30 dni! Niezmieniane przed dłuższy okres czasu hasło może wygasnąć automatycznie. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji Przywracanie dostępu do konta

Instrukcja logowania do e-Dziennika - Pobierz

W przypadku problemów z samodzielnym przywracaniem dostępu do konta, ze względu na procedury ochrony danych osobowych, osoba zainteresowana musi zgłosić się osobiście (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do administratora (p. Bartłomiej Kopiński lub p. Tomasz Kiliański) w celu sprawdzenia danych w głównym rejestrze radomskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą. Administratorzy pełnią dyżur podczas  konsultacji dla rodziców wg. kalendarza roku szkolnego. Następne konsultacje odbędą się 26. kwietnia 2016r. od godz. 16:00 do 17:00 w sali 24. Możliwe jest również skorzystanie z pomocy administratora w każdą środę podczas długiej przerwy tj. w godz. 13:00 - 13:25 w sali 24.


Szkolni administratorzy ZSZO

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.