Home

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników dla wszystkich klas OSSP i LP na nadchodzący rok szkolny 2014/2015.

Kliknij tu... aby pobrać wykaz podręczników.

 

UWAGA - TYMCZASOWA ZMIANA NUMERU TELEFONU!!!

Informujemy, że w miesiącu sierpniu nastąpi tymczasowa zmiana numeru telefonu szkoły. W tym czasie będzie funkcjonował numer 48 384 61 13.

 

Listy przyjetych do OSSP i LP w roku szkolnym 2014/2015

Lista uczniów przyjętych

Więcej…

 

Wyniki tegorocznych matur

Dnia 27 czerwca 2014 roku otrzymaliśmy wyniki tegorocznych matur. Po raz kolejny możemy naszym maturzystom pogratulować wspaniałych wyników. W Liceum Plastycznym Świadectwo Dojrzałości otrzymało 100% absolwentów,  natomiast w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych 93,75%.
Życzymy powodzenia na egzaminach wstępnych na wymarzone uczelnie wyższe!

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.