Home

Aby Święta Bożego narodzenia
Były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

- Konstanty Ildefons Gałczyński

 

 

 

Wesołych Świat
I szczęśliwego Nowego roku 2015

życzą
Dyrekcja, Nauczyciele, Młodzież i Rodzice
Zespołu Szkół Plastycznych
im. Józefa Brandta w Radomiu

 

 

 

 

 

 

Autor: Zuzanna Chała, lat 11
Opiekun art. Bożena Marczykowska
Praca nagrodzona w konkursie plastycznym "Magia Świąt"

 

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

 

Informacja dla Rodziców

Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu informuje, że w przerwie międzyświątecznej, tj. od 22.12.2014 r. do 5.01.2015 r. w godz. 900 - 1500 , dla chętnych uczniów odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu informuje, że zajęcia w Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego w dniu 18 grudnia 2014 r. (czwartek) zostają odwołane z powodów technicznych.

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.