Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

zjazd absolwentów | pobierz deklarację uczestnictwa


 

Home

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

W przypadku problemów z logowaniem istnieje możliwość konsultacji ze szkolnym Administratorem (p. Bartłomiejem Kopińskim) w czasie spotkań i konsultacji dla rodziców.

 

 

III OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBY 2015

III OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBY

Kamień●Drewno●Ceramika

7-18 września 2015r

Zapraszamy uczniów starszych klas szkół plastycznych do udziału w III Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby realizowanym przez ZSP w Radomiu we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Serdecznie zapraszamy!

W poniższym linku:

Regulamin pleneru

Formularz zgłoszeniowy

 

Jubileusz 25-lecia Szkoły i Zjazd Absolwentów

Drodzy Absolwenci

Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu

 

pragnąc upamiętnić Jubileusz 25-lecia Szkoły, a także 100-rocznicę śmierci patrona szkoły organizujemy w dniach
24-25 września 2015r.


Zjazd Absolwentów

Liceum Sztuk Plastycznych
Liceum Plastycznego
oraz
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych

 

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że licznie zjawicie się Państwo w tych wyjątkowych dniach, które będą okazją do osobistych spotkań koleżanek i kolegów, wspomnień, refleksji i wzruszeń

 

kliknij tu i pobierz deklarację uczestnictwa w Jubileuszu

Więcej…

 

Wykaz Podręczników na rok szkolny 2015/2016

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników dla wszystkich klas OSSP i LP na nadchodzący rok szkolny 2015/2016.

Kliknij tu... aby pobrać wykaz podręczników.

 

Matura na 100%

MATURA 2015 - 100%

Matura 2015 to kolejny powód do dumy. Osiągnęliśmy 100% zdawalności i bardzo dobre wyniki. Gratulujemy zarówno Absolwentom, jak i Nauczycielom. Gratulujemy Rodzicom!

 

Lista uczniów przyjętych do OSSP i LP

Kliknij poniżej aby, poznać wyniki rekrutacji i listy osób przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.

 

Więcej…

 

Uwaga rodzice

 

 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Więcej…

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.