Home

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego.

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Jakubem Strzeleckim w dniach 1 - 2 października 2014 r. (środa i czwartek) zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego.

Informujemy, że zajęcia z rzeźby z p. Jackiem Szpakiem w dniach 29.09 - 2.10.2014 r. (poniedziałek-czwartek) zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego nauczyciela.
Zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Leszkiem Kwiatkowskim w dniu 1.10.2014 r. (środa) również zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.

 

Regulamin VII ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Exlibris"

Zapraszamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Exlibris". Tegoroczny temat to: „Antyczny pierwiastek – (chimery, meduzy, fauny, trytony) w twórczości Jacka Malczewskiego”.

W poniższym linku:

REGULAMIN "EXLIBRIS"

 

Plan lekcji dla Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2014/2015

Kliknij tu, aby pobrać plan zajęć dla Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego.

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.