Home

Plan lekcji dla Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2014/2015

Kliknij tu, aby pobrać plan zajęć dla Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego.

 

Uwaga Rodzice.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu prosimy rodziców o parkowanie samochodów poza terenem szkoły.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego szkoły plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Uroczyste rozpoczęcie roku Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego odbędzie się 8 września o godz. 17:00 w budynku szkoły przy Al. Grzecznarowskiego 13.

 

Stypendia Szkolne w roku szkolnym 2014/2015

Wszystkim zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z kryteriami uzyskania szkolnego stypendium socjalnego:

Regulamin udzielania pomocy socjalnej

Pouczenie i informacje dodatkowe

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.