Home

Inauguracja roku szkolnego.

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 połączona z uroczystością otwarcia szkoły po kapitalnym remoncie i rozbudowie odbędzie się 1.09.2014 r. o godz. 1000 - ul. Grzecznarowskiego 13.

  • Spotkanie młodzieży z wychowawcami klas o godz. 900
 

Listy uczniów przyjętych do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2014/2015

Poniżej podajemy listy uczniów przyjętych do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2014/2015

Więcej…

 

Poprawkowy egzamin z języka polskiego

Informujemy, że poprawkowy egzamin z języka polskiego odbędzie się 26.08.2014 r. (wtorek) o godz. 930 w CKU przy ul. Kościuszki 7 w sali 209.

 

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki

Informujemy, że poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 26.08.2014 r. (wtorek) o godz. 900 w CKU przy ul. Kościuszki 7 w sali 001. Na egzamin należy zgłosić się o godz.830 z dowodem osobistym i odpowiednimi przyborami.

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.